Προγραμμα υφισταμενο σε αλλαγες

Ζητάμε συγγνώμη για οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος.