Οι διοργανωτες

Το έργο αναπτύσσεται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό (EACEA).

Άλλοι εταίροι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας και η Περιφέρεια Μοραβίας-Σιλεσίας.

Το Eurofilmfest, Τσεχία, παρέχει το έργο.

Οι ξένοι συνεργάτες του έργου είναι οι Ensemble San Felice (ESF), Florence – Italy, Associazione Musicale Bel Canto (Bel Canto), Lucera – Italy, Εταιρεία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ελληνική Όπερα) Θεσσαλονίκη – Ελλάδα και Lavra Opera LlcLav Όπερα), Κίεβο – Ουκρανία.