Σχετικά με εμάς

Το έργο LET’S SING OPERA αποτελείται από εκπαίδευση για μαθητές και δασκάλους. κατάρτιση για νέους επαγγελματίες· 10 παραστάσεις όπερας και νέα τεχνολογικά έργα (ebook, ecourses και εφαρμογές VR).

Φιλοδοξία του LSO είναι να σπάσει τη γραμμή μεταξύ κοινού και ερμηνευτών, με τη μορφή της ενεργού συμμετοχής του κοινού στην πρόβα της παράστασης της όπερας L’Orfeo του Monteverdi και της συμμετοχής επαγγελματιών σε εργαστήρια για το κοινό. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ νέων ταλέντων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών, η οποία θα εμπλουτίσει όλα τα μέρη.

Το LSO είναι επίσης αφοσιωμένο στην ανάπτυξη του κοινού των τοπικών θεάτρων, στον εμπλουτισμό της δομής του προγράμματος με το εξατομικευμένο εναλλακτικό μας περιεχόμενο και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτά όχι μόνο ως θέατρα, αλλά και ως καινοτόμα πολιτιστικά κέντρα με κοινωνική ζωή γύρω τους.