Archiv

  • Prodloužení soutěže

    Přihlásit se do soutěže Let’s Sing Opera Competition je nově možné až do 17. září.

  • Zahájení projektu

    S radostí oznamujeme spuštění našeho nového projektu. Let’s Sing Opera je tvůrčí dílna, která obohacuje výuku hudební výchovy ve školách formou praktické zkušenosti spolupráce učitelů a žáků s profesionály. Pro učitele přinášíme workshopy, ve kterých je odborníci vyškolí, jak postupovat s žáky při nastudování hudebních útvarů, v našem případě oper. Pro žáky nabízíme nejen zkušenost z procesu tvorby hudebního díla s profesionálními zpěváky a orchestry, ale také nezapomenutelný zážitek nastudovanou operu představit v divadle před publikem. Hlavním cílem Let’s Sing Opera je bourat hranici mezi diváky a umělci a propojit tyto dva světy. Zároveň rozšiřuje cílovou skupinu divadel prostřednictvím práce s publikem – žáků 7–19 let a jejich rodičů, prarodičů, přátel.  Ambicí projektu je proměnit divadla v inovativní kulturní centra, která jsou zároveň místem setkávání komunit a zdrojem nových typů kulturních zážitků. Mezi ostatními sdruženými projekty Let’s Sing!, nabízí Let’s Sing Opera workshopy pro žáky a učitele zpěvu, mezinárodní pěveckou soutěž a deset představení nového futuristického nastudování jedné z nejstarších oper vůbec, Orfea Claudia Monteverdiho.